Nano Tekst Editor

Nano er en fri og open source teksteditor. Nano er en klon af teksteditoren Pico, men tilbyder dog yderligere funktionalitet. Nano blev oprindeligt udgivet af Chris Allegretta i 1999, men er i dag en del af GNU-projektet.

Nano er standardterminalbaseret teksteditor i mange Linux distributioner. Den er mindre kompliceret at bruge end Vim og Emacs.

Det betyder ikke, at Nano ikke dur til noget, tværtimod, det er en god teksteditor som sagtens konkurrere med de store teksteditorer når det gælder om at redigere og oprette filer, og så er den nem at bruge.

Formål med denne guide

I denne guide viser jeg dig, hvordan du bruger Nano teksteditor

Nederst på siden er der en oversigt over kommandoer, så du kan øve dig og mestre Nano redigeringskommandoer.

Jeg formoder, at du allerede har Nano editor på dit system. Hvis ikke, så installer den med din distributions pakkehåndtering.

Der er fire hoveddele i programmet:

 1. Øverste linje viser programmets versionsnummer, navnet på filen som redigeres, og om filen er ændret eller ej.
 2. Efter dette findes hovedvinduet som viser filen der redigeres.
 3. Statuslinjen er tredje linje fra underkanten og viser vigtige meddelelser.
 4. De nederste to linjer viser de mest brugte genveje i Nano.

 

Bliv fortrolig med Nano`s interface

VIGTIGT: Når du redigerer filer, der bruges til at konfigurere programmer eller systemværktøjer, skal du starte nano med flaget -w f.eks.

nano -w /etc/X11/xorg.conf

Dette flag forhindrer nano i at indpakke linjer, der er for lange til at passe på din skærm, hvilket kan skabe problemer, hvis konfigurationsdirektiver gemmes på tværs af flere linjer.

Nano er en editor uden modes, så du kan starte med at skrive for at indsætte tekst med det samme. Men lad os først se på interfacet af Nano.

Prøv nu at skrive nano i en terminal og slå enter.

nano

Bliv fortrolig med symbolerne i Nano.

 • Symbolet (^) betyder Ctrl-tasten
 • M-tegnet betyder Alt-tasten

Når der står ^ X Afslut, betyder det at du skal bruge bruge Ctrl+X tasterne til at forlade editoren. Når det står M-U Fortryd, betyder det, at du bruger Alt+U tasten for at fortryde din sidste handling.

Når du har åbnet Nnao ved at skrive nano i en terminal, står der forneden [ Velkommen til nano. Tast Ctrl+G for at vise kortfattet hjælp. ]

Prøv nu at bruge tasterne Ctrl+G

nano

Så får du hjælpeteksten frem. For at gå tilbage til start bruger du tasterne Ctrl+X.

Åben eller opret en fil til redigering i Nano

Du kan åbne en fil til redigering i Nano på følgende måde.

$ nano eventyr

Hvis filen ikke findes, åbner den stadig editoren, og når du afslutter, har du muligheden for at gemme teksten på eventyr

Grundlæggende redigering

Du kan begynde at skrive eller ændre teksten straks i Nano. Der er ingen speciel indsættelsestilstand. Det er næsten som at bruge en almindelig teksteditor, i det mindste til at skrive og redigere.

Så snart du ændrer noget i filen, vil du kunne se, at det giver oplysning om redigeringen.

nano

Intet gemmes automatisk i filen. Men når du afslutter editoren ved hjælp af Ctrl+X, bliver du spurgt, om du vil gemme din ændrede tekst i filen eller ikke.

Bevægelse rundt i editoren

Klik med musen fungerer ikke i editoren. Brug piletasterne på tastaturet til at bevæge dig op og ned, til venstre og højre.

Du kan bruge Home tasten eller Ctrl+A til at gå til begyndelsen af ​​en linje og End tasten eller Ctrl+E for at flytte til slutningen af ​​en linje.

Hvis du vil gå til en bestemt placering som sidste linje, første linje, eller en anden linje, skal du bruge tastekombinationen Ctrl+_ Som så viser dig nogle valgmuligheder du kan indtaste i bunden af ​​editoren.

 

nano

Lad os sige at vil gå til linje 4, så indtaster vi 4 og slår enter.

nano

Og straks springer cursoren op til linje 4.

nano

 

Backup af fil

Nano kan oprette sikkerhedskopier af filer, når du afslutter. Disse sikkerhedskopier kan placeres i et bibliotek efter eget valg. Som standard placeres de i det samme bibliotek som den ændrede fil.

Brug af flaget -B, når du starter nano, opretter sikkerhedskopier af filen til dig, mens du bruger flaget -C giver dig mulighed for at specificere det bibliotek, der skal placeres sikkerhedskopifiler i. f.eks.

nano -BC ~/backups eventyr

Det kan også gøres manuelt som vist i den her video herunder.

 

Klip, kopier og indsæt

Brug musen, hvis du ikke vil bruge genvejstaster på tastaturet. Men øv dig i dem, det går hurtigere med genvejstasterne.

Vælg en tekst med musen,højreklik og vælg derefter kopier for at kopiere teksten. Du kan også bruge Ctrl+Shift+C tastaturgenvejen i Terminology terminalalen som jeg bruger.

Tilsvarende kan du bruge højreklik og vælge indsæt , eller brug tastekombinationen Ctrl+Shift+V.

Disse tastaturgenveje virker også i mange andre terminaler. Er du i tvivl om hvad der gælder for din terminal, så søg på nettet med shortcuts terminal og så navnet på din terminal.

Nano har også sine egne genveje til at klippe og indsætte tekst, som nok kan virke lidt forvirende i begyndelsen.

Flyt din markør til begyndelsen af ​​den tekst, du vil kopiere. Tryk på Alt+A for at indstille en markør

nano

Brug nu piletasterne for at fremhæve valget.

nano

Når du har valgt den ønskede tekst, kan du trykke på Alt+6 til kopier den valgte tekst eller brug Ctrl+K til at klippe den valgte tekst. Brug F10 for at indsætte indholdet af udklipsholderen ved nuværende markørposition. Brug Ctrl+6 for at annullere markeringen.

Herunder en video om emnet

 

Slet tekst eller linjer

Der er ingen dedikeret mulighed for sletning i Nano. Du kan bruge Backspace eller Delete-tasten til at slettem en karakter ad gangen. Tryk på dem gentagne gange, eller hold dem nede for at slette flere tegn.

Du kan også bruge Ctrl+K tastaturkombinationen, der sletter hele linjen.

Hvis du vil slette flere linjer, kan du bruge Ctrl+K på dem alle en ad gangen.

En anden mulighed er at bruge markøren Ctrl+A. Sæt markøren, og flyt pilen for at vælge en del af teksten. Brug Ctrl+K til at klippe teksten. Brug Ctrl+U for at indsætte tekst.

Kom du til at slette den forkerte linje? Eller indsætte den forkerte tekst.

Det er meget nemt at rette disse fejl. Du kan fortryde og genskabe dine sidste handlinger ved hjælp af.

 • Alt+U : Fortyd
 • Alt+E : Genskab

Du kan gentage disse tastkombinationer for at fortryde eller genskabe flere gange.

Søg og erstat

Hvis du vil søge efter en bestemt tekst/ord, skal du bruge Ctrl+W og derefter indtaste den tekst/ord, du vil søge og derefter slå enter.

nano

Markøren flytter til den første match. Brug Alt+W for at gå til næste match.

nano

Hvis du vil erstatte det søgte ord, skal du bruge Ctr+\ tasterne og derefter indtaste søgeordet og derefter slå enter.

nano

Så bliver du spurgt om du vil erstate denne forekomst?

nano

Du trykker j på tastaturet, hvis der er flere forekomster bliver du spurgt om dem, og her trykker så bare J på tastaturet igen.

Dernæst beder nano om det ord, du vil erstatte de søgte ord med.

nano

Du trykker J på tastaturet, hvis der er flere forekomster der skal erstattes, trykker du så bare J på tastaturet igen.

Nu er Andersen så erstatet med Hansen

nano

 

Gem din fil mens du redigerer uden at afslutte

I en grafisk editor er du sandsynligvis vant til at gemme dine ændringer fra tid til anden med gem. I Nano, bruges Ctrl+O til at gemme, det du har foretaget i filen. Det fungerer også med en ny, ikke navngivet fil.

Prøv bare at indaste nano i en terminal og indsæt noget tekst.

nano

Nano viser tastaturgenvejen nederst når du vil gemme filen.

Der står ^O Gem, hvilket faktisk betyder at du skal bruge Ctrl+O (det er bogstav O, ikke tallet nul) til at gemme dit nuværende arbejde.

Her har jeg så valgt at give det filnavnet Nattergalen

nano

 

Gem og luk Nano

Når du trykker på Ctrl+X for at afslutte og derefter J så gemmer du ændringerne.

nano

Hvis du vil gemme den ændrede fil som en ny fil, kan du gøre det ved at indtaste et nyt navn til filen. Her har jeg indtastet Nattergalen_2, hvorefter jeg slår enter.

nano

Hvorefter jeg trykker på tasten J for at gemme filen under et andet navn.

nano

Vi har nu 2 filer.

Den oprindelige fil Nattergalen som ser sådan ud.

nano

Vi har også Nattergalen_2 som ser sådan ud.

nano

 

Stavekontrol i nano

Hvis der skal laves stavekontrol i Nano med det viste eksempel, filen eventyr. Så udføres stavekontrollen med Ctrl+T. Hvorefter der kommer følgende fejlmeddelelse [ Fejl ved kald af "spell" ]

nano

Så kontroller først at følgende programmer er installeret aspell og aspell-da.

Hvis de er det, skal der fjernes et # tegn i filen /etc/nanorc. Åbn filen som root med følgende kommando.

$ nano /etc/nanorc

Brug søgefunktionen Ctrl+T, og søg efter set speller "aspell -x -c"

Fjern # tegnet foran set speller "aspell -x -c" og gem filen.

nano

Filen eventyr åbnes igen, og der laves igen stavekontrol med Ctrl+T, og nu virker stavekontrollen.

nano

 

Vælg nano som standard editor

V har alle vores foretrukne teksteditor. min er nano, fordi den er mere praktisk, når jeg redigerer konfigurationsfiler med den. Hvis du bruger en kommandoen som crontab -e (hvilket betyder, at du vil redigere cron-filer), redigeres teksten som standard med vi.

Nano er enkel, let at bruge og mestre, mens vi er svær at mestre. Jeg har aldrig kunne forenes med vi, selv om jeg har prøvet.

Fordele ved Nano:

 • Let at bruge og mestre
 • Stavekontrol i nano
 • Nano har genveje nederst i vinduet, hvilket gør det ekstremt nemt at bruge
 • Søgefunktion
 • Søg og erstat
 • Gå til linje-kommandoen
 • Automatisk indrykning

Så hvordan får du sat nano op standard tekst editor på hele systemet. Jo du åbner /etc/profile som root med følgende kommando.

$ nano /etc/profile

Nedrest tilføjer du følgende:

   export VISUAL="nano"
   export EDITOR="nano"
   EOF
   
nano

Gemmer filen med Ctrl+O. For at teste om det nu virker crontab, udfører du følgende kommando som root

$ crontab -e

Jo det virker, luk nano med Ctrl+X.

nano

 

Konfiguration af nano

Det er et stort emne, som jeg ikke lige nu har tid at skrive om. Så imellemtiden vil jeg henvise til denne artikel https://www.nano-editor.org/dist/latest/nanorc.5.html. Som du kan se er der en del at skive om.

 

Tastaturgenveje i Nano

Du kan få mere skærmplads til redigering af tekst ved at deaktivere genveje vist i bunden.

Du kan bruge Alt+X tasterne til det. Hvis du vil have genvejene vist igen. Tryk så på Alt+X igen, det bringer genvejsskærmen tilbage.

 

De mest almindelige genvejstaster:

 • Symbolet (^) betyder Ctrl-tasten
 • M-tegnet betyder Alt-tasten
nano

 

I den komplette ovesigt af tastekombinationer er ^ vist som Ctrl og M vist som Alt, fordi det andet kan virke forvirrende. Det er jo også de taster der skal bruges.

Alle genvejstaster:

 

Tastaturgenvej Beskrivelse
Piletaster Flyt cursoren op, ned, til venstre og højre
Ctrl+G (F1) Vis hjælpetekst
Ctrl+X (F2) Luk nuværende buffer / afslut nano
Ctrl+O (F3) Skriv den nuværende buffer (eller det markerede område) til disken
Ctrl+R (Ins) Indsæt en anden fil i den nuværende buffer (eller i en ny buffer)
Ctrl+W (F6) Søg fremad efter en streng eller et regulært udtryk
Ctrl+\ (Alt+R) Erstat en streng eller et regulært udtryk
Ctrl+K (F9) Klip aktuelle linje (eller markerede område) ud og gem den i udklipsbufferen
Ctrl+U (F10) Indsæt indholdet af udklipsholderen ved nuværende markørposition
Ctrl+J (F4) Ombryd den aktuelle paragraf
Ctrl+T (F12) Start stavekontrollen, hvis tilgængelig
Ctrl+C (F11) Vis markørens position
Ctrl+_ (Alt+G) Gå til linje- og kolonnenummer
Alt+U Fortryd sidste handling
Alt+E Omgør sidste fortrudte handling
Alt+A (Ctrl+6) Markér tekst startende fra markørposition
Alt+6 (Alt+Ctrl) Kopiér aktuelle linje (eller markerede område) og gem den i udklipsbufferen
Alt+] Gå til modsvarende klamme
Ctrl+Q Søg bagud efter en streng eller et regulært udtryk
Alt+Q Søg bagud efter næste forekomst
Alt+W Søg fremad efter næste forekomst
Ctrl+B (◀) Gå et tegn bagud
Ctrl+F (▶) Gå et tegn fremad
Ctrl+◀ (Alt+space) Gå et ord bagud
Ctrl+▶ (Ctrl+Space) Gå et ord fremad
Ctrl+A (Home) Gå til begyndelsen af aktuel linje
Ctrl+E (End) Gå til enden af aktuel linje/td>
Ctrl+P (▲) Gå til forrige linje
Ctrl+N (▼) Gå til næste linje
Alt+▲ (Alt+--) Rul en linje op uden at flytte markøren i teksten
Alt+▼ (Alt+ -+) Rul en linje ned uden at flytte markøren i teksten
Ctrl+▲ (Alt+7) Gå til forrige tekstblok
Ctrl+▼ (Alt+8) Gå til næste tekstblok
Alt+( (Alt+9) Gå til afsnittets begyndelse; dernæst forrige afsnits
Alt+) (Alt+0) Gå til afsnittets slutning; dernæst næste afsnits
Ctrl+Y (PgUp) Gå en skærm op
Ctrl+V (PgDn) Gå en skærm ned
Alt+\ (Ctrl+Home) Gå til filens første linje
Alt+/ (Ctrl+End) Gå til filens sidste linje
Alt+◀ (Alt+<) Gå til forrige filbuffer
Alt+▶ (Alt+>) Gå til næste filbuffer
Ctrl+I (Tab) Indsæt et tabulatortegn ved markørpositionen
Alt+M (Enter) Indsæt et linjeskift ved markørpositionen
Ctrl+H (Bsp) Fjern tegnet til venstre for markøren Bsp
Ctrl+D (Del) Fjern tegnet under markøren
Shift+Ctl+Del Slet bagud fra markøren til ordets begyndelse
Ctrl+Del Slet fremad fra markøren til næste ords begyndelse
Alt+T Klip fra markørpositionen til filens slutning
Alt+J Ombryd hele filen
Alt+D Tæl ord, linjer og tegn
Alt+V Indsæt næste tasteanslag ordret
Cytl+L Opdatér (genskriv) den aktuelle skærm
Ctrl+Z Kør i baggrunden (hvis dette er slået til)
Alt+} (Tab) Indryk aktuelle linje (eller markerede linjer)
Alt+{ (Shift+Tab) Fjern indrykning for aktuelle linje (eller markerede linjer)
Alt+3 Kommentér/fjern kommentar for nuværende linje (eller markerede linjer)
Ctrl+] Forsøg at fuldføre nuværende ord
Alt+: Start/stop optagelse af en makro
Alt+; Kør sidst optagede makro
Alt+Del Smid den nuværende linje (eller det markerede område) væk
Alt+B Start linteren, hvis tilgængelig
Alt+F Start et program til at formatere / arrangere / manipulere bufferen
Ctrl+S Gem fil uden at spørge
Alt+X Hjælpetilstand aktivér/deaktivér
Alt+C Konstant visning af markørposition aktivér/deaktivér
Alt+S Blød ombrydning af for lange linjer aktivér/deaktivér
Alt+N Linjenumre aktivér/deaktivér
Alt+P Visning af mellemrum aktivér/deaktivér
Alt+Y Farvefremhævelse af syntaks aktivér/deaktivér
Alt+H Smart home-tast aktivér/deaktivér
Alt+I Automatisk indrykning aktivér/deaktivér
Alt+K Klip ud til enden aktivér/deaktivér
Alt+L Hård ombrydning af for lange linjer aktivér/deaktivér
Alt+O Konvertering af skrevne tab-tegn til mellemrum aktivér/deaktivér
Alt+M Museunderstøttelse aktivér/deaktivér
Alt+Z Suspension aktivér/deaktivér

Hent tastaturgenveje som pdf fil

 

 

Få lidt farver på interfacet i Nano

Sådan ser det normalt ud når du åbner nano. Kedeligt. lad os få nogle farver på.

nano

 

Åben din ~/.nanorc med følgende komando.

nano ~/.nanorc

Og indsæt følgende:


# set element fgcolor,bgcolor
set titlecolor brightwhite,blue
set statuscolor brightwhite,green
set errorcolor brightwhite,red
set selectedcolor brightwhite,magenta
set stripecolor ,yellow
set numbercolor cyan
set keycolor cyan
set functioncolor green

Gem filen med Ctrl+O For at forlade nano, tryk Ctrl+X

Det ser straks bedre ud, nu kom der farver på menuerne

nano

 

Så mangler vi bare syntax highlighting i nano, så vi kan få farve på koder.

Åben din ~/.nanorc igen følgende komando.

nano ~/.nanorc

Og tilføj dette under det du allerede har tilføjet.


include "/usr/share/nano/*.nanorc"

Gem filen med Ctrl+O For at forlade nano, tryk Ctrl+X

nano

 

Alle eksempler er uført i, PCLinuxOS.